.. подписка
    .. rss каналы
    .. пресс-релизы
    .. контакты


            21 августа 2019

.. in english  .. по-русски  .. latviski    

LKW Walter

PRO MOTION EKSPO 2019


  .. карта сайта ..


  .. издания ..


  .. новости ..


  .. реклама ..

LKW Walter Rus
LKW Walter
VIA LATVIA
 
  .. партнёры ..

Indiaexportnews.com

Senāts par amatpersonu iespējami prettiesisku rīcību

  22.09.2009    

Ģenerālprokuratūrai nosūtīts Senāta Administratīvo lietu departamenta (turpmāk – Senāts) 8.septembra blakus lēmums, kas pieņemts administratīvajā lietā par valsts SIA „Autotransporta direkcija” lēmuma atcelšanu. Skatot administratīvo lietu kasācijas kārtībā, Senāts secināja, ka lietā konstatējami apstākļi, kas liecina par iepriekš nodomātu un saskaņotu amatpersonu rīcību, lai apietu tiesvedības gaitā pieņemto pagaidu noregulējuma līdzekli. Senāts vēršas pie Ģenerālprokuratūras ievērojot prokuratūras likuma 16.pantu un informē par Valsts SIA „Autotransporta direkcija” amatpersonu rīcību.
Valsts SIA „Autotransporta direkcija” rīkoja koncesijas konkursu par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem maršrutu tīkla daļā (lotē) „Centrs - 1” no 2009.gada 1.janvāra. Šajā konkursā ar kopīgu pieteikumu uzvarēja AS „Nordeka”, AS „Rīgas Taksometru parks”, SIA „Blagovest TUR” un SIA „Norma-A”. Līdz valsts SIA „Auto transporta direkcija” organizētajam sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesību koncesijas konkursam pakalpojumus sniedza pieci komersanti (SIA „Tukuma auto”, SIA „Ogres Autobuss”, SIA „Aizkraukles ATU”, SIA „AIPS”, SIA „Autotransporta firma Jūrmala SV” – turpmāk arī pieteicēji). Bijušie pakalpojuma sniedzēji jeb pieteicēji konkursā zaudēja un konkursa rezultātus pārsūdzēja administratīvajā tiesā. Lieta par pieteicēju pieteikumu ir ierosināta un tiks izskatīta. Šajā lietā ar tiesas lēmumu piemērots pagaidu noregulējuma līdzeklis – valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2008.gada 13.oktobra lēmuma darbības apturēšana. Ar valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2008.gada 13.oktobra lēmumu noteikti konkursa uzvarētāji (AS „Nordeka”, AS „Rīgas Taksometru parks”, SIA „Blagovest TUR” un SIA „Norma-A”) un secīga līguma noslēgšana ar šiem uzvarētājiem.
Pēc pagaidu noregulējuma lēmuma pieņemšanas valsts SIA „Autotransporta direkcija” noslēdza līgumus ar AS „Liepājas autobusu parks” un SIA „Jelgavas autobusu parks”. Savukārt šie divi komersanti nodeva tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus AS „Nordeka”, AS „Rīgas Taksometru parks”, SIA „Blagovest TUR” un SIA „Norma-A” jeb apstrīdētā konkursa uzvarētājiem.
Senāta ieskatā, no likumības viedokļa ir apšaubāmi noslēgtie līgumi, ar kuriem AS „Liepājas autobusu parks” un SIA „Jelgavas autobusu parks” nodeva iegūtās tiesības veikt publiskas pārvaldes uzdevumu – sabiedriskā transporta pakalpojumu - citai privātpersonai.
Senāts uzskata, ka minētie apstākļi ir pārbaudāmi, lai pārliecinātos, vai valsts SIA „Autotransporta direkcija” atbildīgās amatpersonas konkrētajā gadījumā nav veikušas amatnoziegumus. Konstatētā rīcība ir acīmredzami vērsta uz rīkotā konkursa rezultātu sasniegšanu par katru cenu, neievērojot nedz labticības, nedz valsts pārvaldes principus. Šāda rīcība rada zaudējumus valstij un aizskar personu tiesības un tiesiskās intereses.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 288.panta trešo daļu, ja, izskatot lietu, tiesa atklāj noziedzīga nodarījuma pazīmes, tad nosūta prokuratūrai blakus lēmumu.


.. поиск ..