.. подписка
    .. rss каналы
    .. пресс-релизы
    .. контакты


            22 октября 2019

.. in english  .. по-русски  .. latviski    

LKW Walter

Transportweek 2019
   ..    Вагоны нового поколения изучают столичные осмотрщики    ..    Запущен новый контейнерный сервис сообщением Сиань – Прага по маршруту ТМТМ через Казахстан    ..    АО «ФГК» начало оказывать услугу локомотивной тяги для АО «ЛСР. Базовые»    ..    DPD стала обладателем премии «Большой оборот»    ..    Совмортранс и MXP объединяют активы    ..    Brexit затягивается    ..    Будущие портовые специалисты выбирают МКА    ..    Полуприцеп-сортиментовоз из Туймазов    ..    ПГК расшипяет сотрудничество с южноуральскими строительными предприятиями    ..    Терминал протестует    ..    Пока обойдутся без генерального    ..    ТМХ построит для бакинского метро 12 поездов    ..    ЕЭК и ЕСТЭЛО уточнили направления сотрудничества    ..    В ЕЭК появится рабочая группа по измерению цифровой экономики    ..    Правительство включило аэропорт Жуковский в систему tax free


  .. карта сайта ..


  .. издания ..


  .. новости ..


  .. реклама ..

LKW Walter Rus
VIA LATVIA
LKW Walter
 
  .. партнёры ..

Indiaexportnews.com

Komisija atjaunina to aviokompāniju sarakstu, kurām aizliegts veikt lidojumus Eiropas gaisa telpā

  31.03.2010    

Eiropas Komisija pieņēma trīspadsmito atjaunināto redakciju to aviokompāniju Kopienas sarakstam, kurām aizliegts veikt lidojumus Eiropas Savienībā, šajā sarakstā iekļaujot visus gaisa pārvadātājus no vēl divām valstīm, proti, Sudānas un Filipīnām, pamatojoties uz Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) drošības novērtējumu. Pieņemot šo atjaunināto redakciju, ar dažiem nosacījumiem daļēji atceļ Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas gaisa pārvadājumu uzņēmumam Air Koryo un Angolas uzņēmumam TAAG noteiktos ierobežojumus, bet stingrāk ierobežo Iran Air darbību.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass paziņoja: „Drošībai ir absolūti prioritāra nozīme. Mēs esam gatavi palīdzēt valstīm, kurām nepieciešams attīstīt tehniskās un administratīvās iespējas pienācīgu drošības standartu garantēšanai civilās aviācijas jomā. Tomēr nav pieļaujams, ka ES gaisa telpā lidojumus veic aviokompānijas, kuras atbilstību starptautiskajiem drošības standartiem pilnībā nenodrošina.”
Ar šo atjaunināto regulas redakciju Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā licencētais uzņēmums Air Koryo, kuram kopš 2006. gada marta bija noteikts darbības aizliegums, drīkst atsākt lidojumus uz ES ar diviem gaisa kuģiem, kuri ir pienācīgi aprīkoti un tādējādi atbilst obligātajiem starptautiskajiem drošības standartiem un kurus attiecīgā kontroles iestāde pienācīgi uzrauga. Tomēr ar pārējiem šā pārvadātāja gaisa kuģiem lidojumi uz ES joprojām ir aizliegti.
Komisija atzinīgi novērtē uzlabojumus TAAG Angola Airlines darbībā un ļauj šim gaisa pārvadātājam nodrošināt lidojumus, ievērojot dažus striktus nosacījumus un izmantojot konkrētus gaisa kuģus, uz visiem galamērķiem ES, ne tikai uz Lisabonu.
Angolas civilās aviācijas iestādes ir aicinātas pastiprināt visu šīs valsts gaisa pārvadātāju kontroli un turpināt to pārējo Angolā reģistrēto gaisa pārvadātāju atkārtoto sertifikāciju, kuriem joprojām aizliegts veikt lidojumus uz ES.
Komisija arī nosaka darbības aizliegumu visiem Sudānā reģistrētajiem gaisa pārvadātājiem, jo Sudānas civilās aviācijas iestāde nespēj pienācīgi pildīt savus pienākumus drošības garantēšanai, kā par to liecina pastāvīgās neatbilstības starptautiskajiem standartiem drošības uzraudzības jomā.
Komisija atzinīgi novērtē pirms neilga laika uzsāktos kompetento iestāžu centienus reformēt civilās aviācijas sistēmu Filipīnās un pasākumus, kurus tās veikušas, lai novērstu FAA un ICAO paziņotos drošības trūkumus, kā arī divu pārvadātāju — Philippines Airlines un Cebu Airlines — īstenotos pasākumus drošu lidojumu darbību garantēšanai. Komisija ir gatava sniegt Filipīnām atbalstu būtisko drošības trūkumu novēršanai. Ņemot vērā nopietnās ar drošību saistītās problēmas, kuras kompetento iestāžu darbībā konstatējusi ICAO, Komisija ar vienprātīgu Aviācijas drošības komitejas atbalstu ir spiesta ievērot piesardzības principu un noteikt darbības aizliegumu visiem Filipīnās licencētajiem gaisa pārvadājumu uzņēmumiem. Komisija ir gatava sniegt atbalstu Filipīnu atbildīgajām iestādēm un apmeklēt šo valsti.
Pēc Iran Air darbību drošības pārbaudes lidojumos uz ES, kā arī pamatojoties uz Iran Air gaisa kuģu perona pārbaužu rezultātiem, faktiem par šā pārvadātāja nopietniem incidentiem un negadījumiem, kā arī to, ka atbildīgās iestādes īstenotā kontrole nav pietiekama, Aviācijas drošības komiteja vienprātīgi nolēma, ka ir jānosaka ierobežojumi Iran Air lidojumiem uz ES. Lidojumos uz Eiropu šis pārvadātājs drīkst izmantot tikai konkrētus gaisa kuģus. Tuvākajos mēnešos Komisija apmeklēs Irānu, lai pārbaudītu, kā pārraudzību īsteno Irānas civilās aviācijas organizācija, un iepazītos ar Iran Air situāciju drošības jomā.
Nesen notikušais Eiropas Aviācijas drošības aģentūras apmeklējums Albānijā atklāja, ka kompetentajai iestādei ir jānostiprina savas iespējas, lai nodrošinātu pienācīgu tās licencēto gaisa pārvadājumu uzņēmumu pārraudzību. Komisija aicina šīs iestādes nekavējoties pieņemt pasākumus šo jautājumu risināšanai. Komisija rūpīgi pārraudzīs radušos situāciju.
Komisija lielu uzmanību velta Ēģiptes gaisa pārvadājumu uzņēmumu darbībai. Ēģiptes apmeklējums, kas notika, lai pārbaudītu, kā civilās aviācijas iestāde pilda savas drošības uzraudzības funkcijas un kā darbojas daži gaisa pārvadājumu uzņēmumi, ļāva pārliecināties, ka šī iestāde savus pienākumus izpilda pareizi. Komisija turpinās aktīvi sadarboties ar šo iestādi, lai nodrošinātu visu ierosināto turpmāko uzlabojumu īstenošanu.
Šodien publicētajā Kopienas sarakstā ir iekļauti trīs pārvadājumu uzņēmumi, kuru darbība Eiropas Savienībā ir pilnībā aizliegta, proti: Afganistānas gaisa pārvadātājs Ariana Afghan Airlines, Kambodžas gaisa pārvadājumu uzņēmums Siem reap Airways International un Ruandas uzņēmums Silverback Cargo Freighters.
Kopumā ir aizliegta visu gaisa pārvadājumu uzņēmumu, proti, kopā 278 aviokompāniju, darbība no 17 šādām valstīm: Angolas, Beninas, Kongo Demokrātiskās Republikas, Džibutijas, Ekvatoriālās Gvinejas, Gabonas (izņemot trīs pārvadājumu uzņēmumus, kuri drīkst nodrošināt lidojumus, ievērojot konkrētus ierobežojumus un nosacījumus), Indonēzijas, Kazahstānas (izņemot vienu gaisa pārvadātāju, kurš drīkst nodrošināt lidojumus, izvērojot konkrētus ierobežojumus un nosacījumus), Kirgizstānas Republikas, Libērijas, Filipīnām, Kongo Republikas, Sjerraleones, Santomes un Prinsipi, Sudānas, Svazilendas un Zambijas. Desmit gaisa pārvadājumu uzņēmumiem ir atļauts nodrošināt lidojumus, ievērojot konkrētus ierobežojumus un nosacījumus: Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas aviokompānijai Air Koryo, Angolas uzņēmumam TAAG Angola Airlines, Kazahstānas Air Astana, Irānas Iran Air, Gabonā licencētajiem uzņēmumiem Gabon Airlines, Afrijet un SN2AG, Bangladešā licencētajam uzņēmumam Air Bangladesh, Komoru salās licencētajam uzņēmumam Air Service Comores un Ukrainas aviokompānijai Ukrainian Mediterranean Airlines.


.. поиск ..