.. подписка
    .. rss каналы
    .. пресс-релизы
    .. контакты


            22 октября 2019

.. in english  .. по-русски  .. latviski    

LKW Walter

Transportweek 2019
   ..    Вагоны нового поколения изучают столичные осмотрщики    ..    Запущен новый контейнерный сервис сообщением Сиань – Прага по маршруту ТМТМ через Казахстан    ..    АО «ФГК» начало оказывать услугу локомотивной тяги для АО «ЛСР. Базовые»    ..    DPD стала обладателем премии «Большой оборот»    ..    Совмортранс и MXP объединяют активы    ..    Brexit затягивается    ..    Будущие портовые специалисты выбирают МКА    ..    Полуприцеп-сортиментовоз из Туймазов    ..    ПГК расшипяет сотрудничество с южноуральскими строительными предприятиями    ..    Терминал протестует    ..    Пока обойдутся без генерального    ..    ТМХ построит для бакинского метро 12 поездов    ..    ЕЭК и ЕСТЭЛО уточнили направления сотрудничества    ..    В ЕЭК появится рабочая группа по измерению цифровой экономики    ..    Правительство включило аэропорт Жуковский в систему tax free


  .. карта сайта ..


  .. издания ..


  .. новости ..


  .. реклама ..

LKW Walter
VIA LATVIA
LKW Walter Rus
 
  .. партнёры ..

Indiaexportnews.com

LDz noslēdz nozīmīgus līgumus ar Krievijas dzelzceļu

  13.05.2010    

Latvijas dzelzceļš (LDz) un Krievijas dzelzceļi (Rossijskije Železnije dorogi, RŽD) nozīmīgās 52.Dzelzceļa transporta sadarbības padomes sanāksmes laikā parakstīja vairākus divpusējās sadarbības līgumus, kuri ļaus ievērojami uzlabot savstarpējo sadarbību un aizstās novecojušo 1992.gadā starp abiem dzelzceļiem noslēgto līgumu.
LDz un RŽD Padomes sanāksmes ietvaros šodien, 13.maijā parakstīja abu pušu sadarbībai ļoti nozīmīgo savstarpējās attiecības regulējošo divpusējo līgumu Par savstarpējās sadarbības organizēšanu dzelzceļa pārvadājumos. Tāpat šodien parakstīts Licenzes līgums par RŽD izmantotās APOVS DB2 programmatūras lietošanu Latvijā un līgums ar LDz meitas uzņēmumu LDz Cargo par lokomotīvju un lokomotīvju brigāžu ekspluatāciju savstarpējā vilcienu apkalpošanā un savstarpējiem norēķiniem. Šie līgumi regulē abu valstu dzelzceļu uzņēmumu savstarpējās saistības, tiesības un norēķinu kārtību. Līgumos arī nodalīta pušu atbildība par to, kā tiek organizēta dzelzceļa satiksme šķērsojot robežu – kuras valsts dzelzceļa dispečeri organizē satiksmi, līdz kurai stacijai kravu nogādā vilciena mašīnisti, kā arī citi jautājumi.
Padomes priekšsēdētājs, Krievijas dzelzceļu prezidents Vladimirs Jakuņins norādīja, ka ikviena padomes sanāksme ir nozīmīgs notikums dzelzceļa nozares attīstībā Padomē apvienotajās dalībvalstīs, kā arī uzsvēra dzelzceļa transporta īpašo lomu valstu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanā. „Pēc desmit gadu stabila kravu apjoma pieauguma ekonomiskās krīzes rezultātā notika ievērojams kravu apjoma kritums. Tāpēc transportam, un īpaši dzelzceļam, ir nozīmīga loma valstu straujākā attīstībā pēc ekonomiskās krīzes,” norādīja V.Jakuņins.
“Šī sanāksme mums bija lieliska iespēja, kuru mēs arī izmantojām, lai vienotos ar mūsu nozīmīgo sadarbības partneri – Krievijas dzelzceļu – par turpmāko sadarbību. Šos līgumus gatavojām ļoti sen un esam priecīgi, ka tā parakstīšanu izdevās apvienot ar tik nozīmīgo 52.Padomes sēdes pasākumu,” norāda LDz valdes priekšsēdētājs Uģis Magonis.
Sanāksmes laikā parakstīti līgumi:
Līgums par savstarpējo sadarbību dzelzceļa transporta organizācijā abu valstu pierobežas teritorijās.
Līgums nosaka kārtību, kādā notiek abu pušu sadarbība, organizējot dzelzceļa transportu un nosaka:
—  vilcienu kustības organizācijas kārtību starp Latvijas un Krievijas publiskās lietošanas infrastruktūras dzelzceļa pierobežas stacijām (Skangale — Kārsava; Posiņa — Zilupe);
—  ritošā sastāva nodošanas tehnoloģiju kravu un konteineru vilcienu tiešajā dzelzceļa satiksmē starp abām pusēm (Rēzekne — Pitalova; Rēzekne — Sebeža);
—  publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektu apkalpošanas kārtību, kas izvietotas starp pierobežas dzelzceļa stacijām.
Šis līgums aizvieto 1992. gadā noslēgto Pierobežas vienošanos, kas vairs neatbilst mūsdienu nosacījumiem.
Līgums par lokomotīvju ekspluatāciju un lokomotīvju brigādēm kopējā vilcienu apkalpošanā un savstarpējiem norēķiniem starp atklāto akciju sabiedrību Rossijskije žeļeznije dorogi un SIA LDz Cargo.
Līgums nosaka tiesisko bāzi un regulē kopējo kravas un pasažieru vilcienu apkalpošanu pārņemamajos sastāvos pierobežas teritorijās (Rēzekne — Pitalova; Rēzekne — Sebeža).

Licenzes līgums.
Licenzes līgums dos tiesības Latvijas dzelzceļam 10 gadu laikā Latvijas teritorijā izmantot autortiesības programmatūrai APOVS DB2, kas reģistrētas Krievijas Federācijā. Šī datu bāze un informatīvās sistēmas programmas nepieciešamas kravu pārvadājumu operatīvai vadībai. Līgums ļaus modernizēt novecojušo automatizētu pārvadājumu operatīvas vadības sistēmu (APOVS), kas tiek izmantota LDz no 1987. gada.
Koncerns Latvijas dzelzceļš sastāv no valdošā uzņēmuma VAS Latvijas dzelzceļš un četrām meitassabiedrībām – SIA LDz Cargo, kas nodarbojas ar dzelzceļa kravu pārvadājumiem; infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDz Infrastruktūra; ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDz Ritošā sastāva serviss, kā arī apsardzes uzņēmuma LDz Apsardze... поиск ..